OK
گروه داده پردازان ناب

برق

حوزه برق کشور در شرکتهای توزیع نیروی برق فرآیندها و مراحل بسیاری برای رساندن انرژی به دست مشترک وجود دارد این فرآیندها شامل فروش حق اشتراک برق، خدمات پس از فروش و صدور صورتحساب انرژی و وصول مبالغ میباشد.
هر کدام از این مراحل دارای مراحل جزئی تری میباشند که با توجه به دستورالعمل ها و استانداردهای موجود اقدام میگردد.
نرم افزار سیستم جامع خدمات مشترکین وظیفه مکانیزه کردن تمامی این مراحل را بر عهده دارد. بهره گیری از سیستم جامع خدمات مشترکین در شرکت توزیع مزایای زیر را دربردارد
- سرعت دهی در روند خدمت به مشترکین
- ساماندهی گردش اطلاعات در شرکت توزیع
- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مشترکین
- امکان تهیه گزارشات آماری مختلف
- امکان اطلاع رسانی آنلاین به مشترکین
- صدور صورتحساب انرژی در زمانهای مقرر
با استفاده از این نرم افزار تمامی درخواستها و مراحل انجام کار مشتمل بر کلیه فرآیندهای فروش خدمات و پس از فروش در سیستم ثبت می­گردد و این درخواست­ها در هر زمان قابل پیگیری و گزارشگیری توسط کاربران می­باشد .


title-leftبرق title-right
bg-corner
bg-corner