OK
گروه داده پردازان ناب

بازدید وزیر محترم ارتباطات از غرفه بهینه پردازش

وزیر محترم ارتباطات از دستاورد های شرکت بهینه پردازش در نمایشگاه ITU Telecom World ۲۰۱۷ بوسان کره جنوبی بازدید به عمل آوردند...

وزیر محترم ارتباطات از دستاورد های گروه داده پردازان ناب در نمایشگاه ITU Telecom World ۲۰۱۷ بوسان کره جنوبی بازدید به عمل آوردند...


1398/05/14

Bookmark and Share   شماره خبر :1101 تعداد بازدید :309

درج نظرات اخبار

نویسنده